Tác Giả:

Khóa học CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH TRỰC TUYẾN & VẮC XIN CHO DOANH NGHIỆP(LIVE LEARNING)

Xuất phát điểm Khóa CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH TRỰC TUYẾN & VẮC XIN CHO DOANH NGHIỆP(LIVE LEARNING). Ngày nay, công nghệ số đã tạo nên xu hướng chuyển đổi mô hình kinh doanh trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực. Đặc biệt, gần 2 năm nay khi dịch bệnh COVID-19 đang tác …

Khóa học Hoạch Định Và Quản Lý 4M Phiên bản Online

Xuất phát điểm Khóa Học Hoạch Định Và Quản Lý 4M. Trong doanh nghiệp, các đối tượng của quản trị sản xuất 4M bao gồm: Material (Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, phế phẩm, tái chế, …); Machine (Nhà xưởng, máy móc thiết bị, xe cộ, dụng cụ – đồ nghề, …); Man …

    Tư Vấn Nhanh


    Call: 0904.850.650