Tác Giả:

Khóa Học Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại HCM!

Khóa học Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại Tại HCM – “Khách hàng là khởi nguồn của mọi sáng tạo” – câu nói của Tom Peters đã khẳng định phần nào vai trò quan trọng của khách hàng đối với doanh nghiệp (DN). Là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến mọi …

Khóa học Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc!

Khóa học Sử Dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc Tại HCM – Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng triệt để công cụ hữu hiệu này nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên,Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã thiết kế chương trình đào tạo “Sử …

Khóa học CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH TRỰC TUYẾN & VẮC XIN CHO DOANH NGHIỆP(LIVE LEARNING)

Xuất phát điểm Khóa CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH TRỰC TUYẾN & VẮC XIN CHO DOANH NGHIỆP(LIVE LEARNING). Ngày nay, công nghệ số đã tạo nên xu hướng chuyển đổi mô hình kinh doanh trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực. Đặc biệt, gần 2 năm nay khi dịch bệnh COVID-19 đang tác …

    0904.850.650


    Call: 0904.850.650