Anh LÊ ANH TÂN

Mọi kiến thức ở trường cung cấp cho tôi, tôi đều về thực hành ngay tại công ty và nó có sự thay đổi rõ rệt về mọi thứ đặc biệt về hệ tư duy hệ tư duy phải thay đổi, những thứ tiêu cực tôi đã xóa bỏ được thay vào đó là phần tích cực. Dường như sau 3 tháng học tại lớp CCO 12 tôi thấy khả năng của tôi về quản lý, về điều hành chiến lược kinh doanh tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Liên hệ đăng ký
Tư Vấn 24/7: Ms. Thu Trang
0976.745.286 - 0904.850.650
Zalo: 0904.850.650
thutrangpti.dk@gmail.com

    0904.850.650


    Call: 0904.850.650