Bảng Tin Nhà Trường

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC trong chương trình CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Quản trị chiến lược là quá trình định hướng và quản lý các hoạt động của công ty với mục tiêu đạt được sự tăng trưởng và cạnh tranh bền vững trong thị trường. Việc quản trị chiến lược được thực hiện thông qua các bước sau: 1. Phân tích môi trường: Đánh giá các …

Khai giảng khoá học Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính

TÀI CHÍNH DÀNH CHO CÁC NHÀ QUẢN TRỊ KHÔNG CHUYÊN TÀI CHÍNH Quản trị tài chính là yếu tố chủ chốt trong các vấn đề về quản trị, bởi tài chính sẽ quyết định hoạt động của doanh nghiệp có phát triển bền vững lâu dài hay không.Trong giai đoạn kinh tế thị trường cạnh …

[contact-form-7 id="1130" title="Chưa có tiêu đề"]
Call: 0904.850.650