Đào tạo tại Hà Nội

Khóa học CEO ngắn hạn

Khóa học ngắn hạn dành cho CEO, các nhà quản lý, các bạn nhiên viên tiềm năng trong công ty – Tăng cường kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng bán hàng hiệu quả và rất nhiều các kỹ năng khác trong cuộc sống và trong kinh doanh.

Khóa học Trung Hạn

Danh sách các khóa học trung hạn dành cho người quản lý của công ty/ tổ chức.Các khóa học phát triển kỹ năng – giúp người quản lý tiến gần hơn với các vị trí cấp cao trong công ty / tập đoàn.

Các khoá học đều được cấp chứng nhận từ nhà trường. Cảm ơn sự tin tưởng của anh/chị vào nhà trường và cùng tham gia các hoạt động, sự kiến lớn nhà trường trong các năm qua.

[contact-form-7 id="1130" title="Chưa có tiêu đề"]
Call: 0904.850.650