Giảng Viên – Chuyên Gia

Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh

Chuyên gia chiến lược & xây dựng tổ chức. Ông mang trong mình những hoài bão, tâm nguyện về một sự thay đổi mang tính chất cơ bản và nền tảng. Tư tưởng xuyên suốt của ông: Truyền bá, reo rắc, thức tỉnh – Đây cũng chính là triết lý đào tạo  của Tổ chức Giáo dục …

[contact-form-7 id="1130" title="Chưa có tiêu đề"]
Call: 0904.850.650