Đào Tạo In-House Tại Công Ty

Đào tạo in-house tại công ty

Quy Trình Đào Tạo In-House

Sau khi tiếp xúc và tìm hiểu nhu cầu cũng như định hướng đào tạo, những kỳ vọng  của Lãnh đạo Quý Đơn vị, các chuyên gia của  PTI sẽ tiến hành phân tích, đánh giá và tư vấn trực tiếp nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của doanh nghiệp, sau đó lên tổng quan chương trình đào tạo với các nội dung cơ bản nhất và gửi tới Quý Khách hàng để cùng thống nhất sơ bộ nội dung đào tạo

Bằng việc khảo sát sơ bộ ở bước 1, PTI và Quý Khách hàng đã lên được khung chương trình đào tạo, thống nhất với nhau những nội dung cơ bản cần đào tạo. Ở bước này, các chuyên gia của PTI sẽ tiến hành tiếp xúc với các đối tượng học viên của khóa đào tạo để nắm được hiện trạng của đội ngũ nhân viên, tìm hiểu chi tiết về những kiến thức liên quan đến khóa học, những mặt mạnh, mặt yếu của học viên, công việc hằng ngày của họ liên quan đến chương trình học và những khó khăn họ gặp phải.

Bằng việc khảo sát sơ bộ ở bước 1, PTI và Quý Khách hàng đã lên được khung chương trình đào tạo, thống nhất với nhau những nội dung cơ bản cần đào tạo. Ở bước này, các chuyên gia của PTI sẽ tiến hành tiếp xúc với các đối tượng học viên của khóa đào tạo để nắm được hiện trạng của đội ngũ nhân viên, tìm hiểu chi tiết về những kiến thức liên quan đến khóa học, những mặt mạnh, mặt yếu của học viên, công việc hằng ngày của họ liên quan đến chương trình học và những khó khăn họ gặp phải.

Qua thực hiện 3 bước đầu, PTI đã nắm được mục tiêu đào tạo, thời lượng, đối tượng học viên, ưu nhược điểm của từng đối tượng, trên cơ sở đó các chuyên gia sẽ thiết kế chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu giảng dạy với nội dung phù hợp nhằm đảm bảo tối ưu về mặt hiệu quả và tính kinh tế cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Căn cứ vào chương trình đào tạo cụ thể và phương án triển khai đã thống nhất, Đội ngũ triển khai lớp học bao gồm trợ giảng, quản lý lớp học… sẽ tiến hành chuẩn bị phòng học, dụng cụ học tập… sử dụng để giảng dạy và cung cấp cho học viên.

Đội ngũ chuyên gia của PTI cũng sẽ tiến hành phân bổ nội dung chương trình cũng như cách thức truyền tải của từng phần sao cho đảm bảo tính phù hợp nhất với đặc thù của nhóm đối tượng tham dự.

PTI sẽ phối hợp với Khách hàng trong quá trình triển khai đào tạo theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình triển khai, PTI luôn cử cán bộ theo dõi, quản lý lớp học và thu thập những thông tin phản hồi của học viên về công tác tổ chức, nội dung khóa học, giảng viên… để có những điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả khóa học

Kết thúc khóa đào tạo, cán bộ quản lý lớp học của PTI sẽ tổng kết và làm báo cáo gửi lãnh đạo của Quý Khách hàng. Hai bên sẽ cùng ngồi lại để rút kinh nghiệm cho khóa những khóa học tiếp theo.

Bước này sẽ thực hiện nếu doanh nghiệp có yêu cầu. Và tùy theo mức độ đánh giá sẽ phát sinh thêm những hạng mục công việc mới mà hai bên rất cần thiết phải trao đổi và thống nhất trước khi thực hiện.
Công tác đánh giá sau đào tạo có thể được tiến hành thông qua một trong số các phương pháp như sau:

– Thực hiện bài kiểm tra trực tiếp vào cuối khóa;

– Phỏng vấn trực tiếp từng học viên hay nhóm đại diện sau đào tạo;

– Đánh giá thông qua việc thực hiện đề tài / kế hoạch ứng dụng sau khóa học;

– Đánh giá trực tiếp sau thời gian đào tạo (1 tháng/ 3 tháng/ 6 tháng…)…

Mục tiêu chính của việc đánh giá này là nhằm giúp cho các nhà quản lý, doanh nghiệp tham gia đào tạo có thêm thông tin, luận chứng, cơ sở để xây dựng giải pháp phát triển nguồn nhân lực tiếp theo, góp phần phát huy tối đa sở trường của đội ngũ cũng như hạn chế tối thiểu các khuyết điểm (nếu có) của các học viên

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
 2. Giao tế dành cho doanh nhân
 3. Kế toán dành cho lãnh đạo
 4. Mô hình quản trị thẻ điểm cân bằng
 5. Nâng cao năng lực lãnh đạo
 6. Nhân sự dành cho lãnh đạo
 7. Quản trị chiến lược
 8. Quản trị thương hiệu và tiếp thị dành cho lãnh đạo
 9. Pháp luật dành cho lãnh đạo
 10. Tài chính dành cho lãnh đạo
 11. Tinh hoa MBA dành cho lãnh đạo
 12. Tinh hoa quản trị nhân sự
 13. Thuế dành cho lãnh đạo
 14. Tư tưởng kinh doanh
 15. Văn hóa doanh nghiệp
 1. Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
 2. Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
 3. Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
 4. Giám đốc marketing chuyên nghiệp
 5. Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
 6. Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
 7. Giám đốc trung tâm chuyên nghiệp
 8. Giám đốc ngành hàng chuyên nghiệp
 1. Kiến thức thuế dành cho lãnh đạo
 2. Kỹ năng thuyết trình và chia sẻ thông tin truyền thông
 3. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo
 4. Kỹ năng quản lý sự thay đổi
 5. Kỹ năng thuyết trình và chủ trì cuộc họp
 6. Kỹ năng tư duy chiến lược
 7. Kỹ năng tạo động lực làm việc dành cho nhân viên
 8. Nghệ thuật thương lượng và đàm phán đỉnh cao
 9. Nâng cao năng lực cho quản lý cấp trung (nhiều chuyên đề)
 10. Lập kế hoạch hành động và báo cáo thực hiện
 11. Marketing dành cho lãnh đạo
 12. Phân công nhiệm vụ & ủy thác công việc
 13. Phân tích báo cáo tài chính dành cho Sếp
 14. Phân tích cơ thể đoán đối tác
 15. Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp
 16. Quản trị nhân sự chuyên nghiệp
 17. Quản trị dự án
 18. Quản trị tài chính chuyên nghiệp
 19. Quản trị marketing chuyên nghiệp
 20. Quản trị nội bộ
 21. Quản trị hiệu quả công việc và KPIs
 22. Quản lý chất lượng và dịch vụ
 23. Tài chính dành cho Lãnh đạo
 1. Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 2. Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng trong thời đại mới
 3. Kỹ năng quản trị yếu tố tâm lý khách hàng trong bán hàng
 4. Kỹ năng phân tích, đánh giá và phát triển thị trường
 5. Nghệ thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng đỉnh cao
 6. Nâng cao năng lực cho cửa hàng trưởng
 7. Nâng cao năng lực cho nhân viên phát triển thị trường
 8. Quản lý kênh phân phối hiệu quả
 9. Quản lý và giám sát bán hàng
 10. Quản trị lực lượng bán hàng chuyên nghiệp
 11. Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp
 12. Xây dựng hình ảnh nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp
 1. Chiến lược và kế hoạch sản xuất
 2. Đánh giá nhân sự trong sản xuất
 3. Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên
 4. Kỹ năng huấn luyện và truyền kinh nghiệm
 5. Kiểm soát chi phí trong sản xuất
 6. Phương pháp cải tiến liên tục
 7. Mô hình quản lý sản xuất liên tục
 8. Quản lý chất lượng
 9. Quản lý đội ngũ trong sản xuất
 10. Quản lý hậu cần
 11. Quản lý sản xuất
 12. Quản lý hiệu quả công việc, KPIs trong sản xuất
 13. Quản trị LEAN trong sản xuất
 14. Quản trị theo các quá trình
 15. Phân công nhiệm vụ và ủy thác công việc
 16. Ứng dụng mô hình 5S trong sản xuất
 1. Chiến lược nhân sự
 2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
 3. Đánh giá nhân sự
 4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 5. Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
 6. Lương và chế độ đãi ngộ
 7. Pháp luật hiện hành về lao động
 8. Quản lý nhân tài
 9. Tuyển dụng nhân sự
 10. Tinh hoa quản trị nhân sự
 11. Xây dưng chính sách chế độ
 1. Chiến lược đầu tư
 2. Chiến lược tài chính
 3. Chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính
 4. Hệ thống thuế doanh nghiệp
 5. Phân tích báo cáo tài chính
 6. Phân tích tài chính và hoạch định đầu tư
 7. Quản lý danh mục đầu tư
 8. Quản lý & kiếm soát tài chính
 9. Thị trường chứng khóan
 10. Thị trường ngoại hối
 1. Kỹ năng cho tổ trưởng, trạm trưởng
 2. Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả
 3. Kỹ năng giải quyết vấn đề
 4. Kỹ năng giải quyết xung đột
 5. Kỹ năng giảng dạy
 6. Kỹ năng giám sát
 7. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 8. Kỹ năng huấn luyện, giao quyền cho nhân viên
 9. Kỹ năng làm việc nhóm
 10. Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
 11. Kỹ năng phân công công việc và ủy thác hiệu quả
 12. Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu và dự báo
 13. Kỹ năng quản lý cảm xúc
 14. Kỹ năng quản lý thời gian
 15. Kỹ năng quản lý và thu hồi công nợ
 16. Kỹ năng tư duy sáng tạo
 17. Kỹ năng trưng bày hàng hóa
 18. Kỹ năng viết thư thương mại
 19. Kỹ năng tư duy chiến lược
[contact-form-7 id="1130" title="Chưa có tiêu đề"]
Call: 0904.850.650