Tiếp thị & Bán hàng

Tổ Chức & Hoạt Động Bộ Phận Marketing Trong Doanh Nghiệp

Xuất phát điểm Khóa Học Tổ Chức & Hoạt Động Bộ Phận Marketing Trong Doanh Nghiệp Bộ phận Marketing là cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trường, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng. – Bộ phận này có nhiệm vụ đề xuất chiến …

Khóa Học QUẢN TRỊ MARKETING DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐA QUỐC GIA

Xuất phát điểm Khóa Học QUẢN TRỊ MARKETING DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐA QUỐC GIA Quản trị marketing được hiểu là quá trình lập và thực hiện kế hoạch, định giá, khuyến mãi và phân phối sản phẩm, dịch vụ/ý tưởng để tạo ra sự trao đổi, thỏa mãn những mục tiêu của khách hàng …

Khóa Học Marketing cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Xuất phát điểm Khóa Học Marketing cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Marketing có vai trò là cầu nối trung gian giữa hoạt động của doanh nghiệp và thị trường, đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp hướng đến thị trường, lấy thị trường làm mục tiêu kinh doanh. Nói cách khác, marketing có …

[contact-form-7 id="1130" title="Chưa có tiêu đề"]
Call: 0904.850.650