Đào Tạo Ngắn Hạn Tại TPHCM

Khóa Học Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại TPHCM

Khóa học Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại Tại TPHCM – “Khách hàng là khởi nguồn của mọi sáng tạo” – câu nói của Tom Peters đã khẳng định phần nào vai trò quan trọng của khách hàng đối với doanh nghiệp (DN). Là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến mọi …

Khóa học Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc!

Khóa học Sử Dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc Tại HCM – Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng triệt để công cụ hữu hiệu này nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên,Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã thiết kế chương trình đào tạo “Sử …

[contact-form-7 id="1130" title="Chưa có tiêu đề"]
Call: 0904.850.650