Học CEO tại Hà Nội Hồ Chí Minh

Trong việc sử dụng tiền bạc, tâm sức và thời gian của con người, xứng đáng nhất, có ý nghĩa lâu bền và mang tính đẳng cấp, lại có tác dụng nhân bản vào tổ chức…chính là vào việc học tập! Điều đó càng đúng với những nhà quản trị doanh nghiệp – những doanh trí: tạo ra các giải pháp và giá trị mới trên nền tảng là tri thức, trụ cột là tính khoa học áp dụng trong muôn vàn thực tiễn kinh doanh.
Các bạn có thể bằng cách dễ dàng, nhưng tiết kiệm mà tối ưu là đến PTI môi trường học tập của Doanh Nhân Tri thức Xã hội! Và chúng ta thấu hiểu: tiếp dụng sự Khôn vủa Thiên hạ để đi hanh thông trong Thiên hạ. Các bạn thấy nơi đây kết tinh những gì bạn và mọi bậc Doanh trí đã trải nghiệm, bạn sở hữu nhiều điều hay để giúp bạn sinh ra những giá trị mới, hơn nữa bạn tìm được kích cỡ giá trị của mình để tự tin hội nhập cùng tương lai thành công.

[contact-form-7 id=”77″ title=”Đăng ký dự thính”]

Chương trình đào tạo trung hạn

Đào Tạo Ngắn Hạn

Chuyên Khảo

CẢM NHẬN TỪ HỌC VIÊN – ĐỘNG LỰC ĐỂ PTI PHÁT TRIỂN

[testimonial_view id=”1″]

[contact-form-7 id="1130" title="Chưa có tiêu đề"]
Call: 0904.850.650