Thăm quan và học tập kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp tại Nhật Bản

Chương trình đặc biệt dành cho các anh chị doanh nhân kết hợp giữa thăm quan, học tập và chia sẻ quản trị với các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản. Hơn bao giờ hết, tầng lớp doanh nhân Việt cần bước ra ngoài, lĩnh hội những tinh hoa của thế giới, học tập trải nghiệm những mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến, những quy trình vận hành chất lượng, nắm bắt những xu hướng mới, những phương thức làm việc hiệu quả … để áp dụng điều hành và phát triển doanh nghiệp.

Thăm quan – học tập – trải nghiệm tại các quốc gia phát triển như: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai… là một hoạt động trọng tâm của Trường Đào tạo Kinh doanh PBS – một thành viên nòng cốt của Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI. Chương trình được thực hiện với mục tiêu nâng tầm văn minh trong quản trị kinh doanh của cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Du lịch thăm quan học tập quản trị kinh doanh tại nhật bản
Du lịch thăm quan học tập quản trị kinh doanh tại nhật bản
Du lịch thăm quan học tập quản trị kinh doanh tại nhật bản
Du lịch thăm quan học tập quản trị kinh doanh tại nhật bản
Du lịch thăm quan học tập quản trị kinh doanh tại nhật bản
Du lịch thăm quan học tập quản trị kinh doanh tại nhật bản
Du lịch thăm quan học tập quản trị kinh doanh tại nhật bản
Du lịch thăm quan học tập quản trị kinh doanh tại nhật bản

[contact-form-7 id="1130" title="Chưa có tiêu đề"]
Call: 0904.850.650