Khóa học giám đốc marketing online

Xuất phát điểm khóa học giám đốc marketing online

Mục tiêu Khóa học giám đốc marketing online là một giải pháp hữu ích trong quá trình tiếp nhận những giá trị mới, nâng tầm trí tuệ của các giám đốc marketing tại Việt Nam.

Trong cơn bão mang tên “toàn cầu hóa” như hiện nay , các doanh nghiệp luôn cần các Giám đốc marketing không chỉ quản trị những hoạt động tiếp thị mà còn tạo bứt phá hơn nữa để giúp doanh nghiệp hội nhập toàn cầu. Giám đốc marketing cần có kiến thức chuyên môn vững chắc, cập nhập xu thế của thị trường và đưa ra được những chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Khóa học giám đốc marketing online không chỉ cung cấp những kiến thức chuyên sâu, mà còn là giải pháp đào tạo cán bộ tiết kiệm và hữu hiệu cho các doanh nghiệp.

Chương trình trong Khóa học giám đốc marketing online là sự chắt lọc tinh hoa marketing của những giảng viên, đồng thời là những chuyên gia marketing, thương hiệu. Bên cạnh đó, còn là sự chia sẻ về những kinh nghiệm xương máu trên thương trường của các CMO (giám đốc marketing) tại tập đoàn lớn với mục tiêu tối thượng là nâng cao năng lực cá nhân, vạch ra định hướng cho cộng đồng CMO Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Bao gồm 20 chuyên đề (~192 videos bài giảng) trong Khóa học giám đốc marketing online đều được xây dựng từ thực tiễn thị trường, kinh nghiệm của các chuyên gia kết hợp cùng kiến thức chuyên môn sâu rộng, xoay quanh các chủ đề như quản trị cuộc đời, quản trị marketing, nghiên cứu & định vị thị trường, xây dựng & quản trị thương hiệu, Quản lí con người và phát triển đội ngũ.

Chương trình đào tạo giám đốc Marketing online sẽ là hành trang hữu ích trên con đường trở thành 1 CMO chuyên nghiệp, có bản lĩnh vững vàng trước sự thay đổi chóng mặt của thị trường.

preview khóa học giám đốc marketing online

Học phí khóa học giám đốc marketing online

Giảng sư: Đội ngũ chuyên gia

6.800.000đ
Tư vấn 24/7: 0904.850.650

Mục tiêu khóa học giám đốc marketing online

 • Giúp học viên hiểu được chân dung một Giám đốc marketing cần phải có những tố chất/kiến thức/kỹ năng gì?
 • Giúp học viên xây dựng mẫu hình CMO lý tưởng của bản thân để nỗ lực vươn tới.

Nội dung khóa học Giám đốc sản xuất online

 • Chuyên đề 1: Quản trị cuộc đời – chuyên gia Lê Thẩm Dương
 • Giới thiệu tổng quan về chương trình
 • Bài 1: Mục tiêu tối thượng của cuộc đời
 • Bài 2: Phương tiện để đạt mục tiêu
 • Bài 3: Phân tích về Định vị bản thân và Chiến lược cuộc đời (P1)
 • Bài 4: Phân tích về Định vị bản thân và Chiến lược cuộc đời (P2)
 • Bài 5: Hành động – Xây dựng tinh thần (P1)
 • Bài 6: Hành động – Xây dựng tinh thần (P2)
 • Bài 7: Hành động – Xây dựng tinh thần (P3)
 • Bài 8: Đưa mình vào lĩnh vực mình mạnh và Tiếp tục cải thiện.
 • Bài 9: Loại bỏ các tật xấu
 • Bài 10: Không cố làm ở lĩnh vực không sở trường và hành động theo ý chí
 • Bài 11: Quản trị thời gian (P1)
 • Bài 12: Quản trị thời gian (P2)
 • Bài 13: Giữ nguyên tắc tập trung và sự rèn luyện sâu
 • Bài 14: Rèn luyện có mục tiêu, có sự lặp lại.
 • CHUYÊN ĐỀ 2: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng
 • Bài 1: Nội dung tổng quan
 • Bài 2: Nghiên cứu thị trường
 • Bài 3: Những lưu ý khi khởi nghiệp và nghiên cứu thị trường
 • Bài 4: Các hoạt động chính trong một doanh nghiệp
 • Bài 5: Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng
 • Bài 6: Quản lý đội ngũ nhân sự (P1)
 • Bài 7: Quản lý đội ngũ nhân sự (P2)
 • Bài 8: Quản trị tài chính
 • CHUYÊN ĐỀ 3: CHÂN DUNG MỘT CMO CHUYÊN NGHIỆP – Chuyên gia Lê Đình Tiến
 • Bài 1: Chân dung CMO
 • Bài 2: Chức năng lãnh đạo
 • Bài 3: Thần thái của CMO
 • Bài 4: Kỹ năng của giám đốc Marketing
 • Bài 5: Tri thức – Kiến thức của Giám đốc Marketing (Phần 1)
 • Bài 6: Tri thức – Kiến thức của Giám đốc Marketing (Phần 2)
 • Bài 7: Tri thức – Kiến thức của Giám đốc Marketing (Phần 3)
 • Bài 8: Kiến thức xã hội kiến thức văn hoá
 • Bài 9: Tổng kết
 • CHUYÊN ĐỀ 4: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN MARKETING – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng
 • Bài 1: Marketing là gì?
 • Bài 2: Các giá trị tâm lý
 • Bài 3: Các hệ thống phân phối
 • Bài 4: Các hệ thống phân phối
 • Bài 5: Các hoạt động làm thế nào để thỏa mãn khách hàng
 • Bài 6: Làm thế nào để tổ chức các nguồn nhân lực phục vụ cho marketing
 • Bài 7: Cơ cấu tổ chức các nguồn lực (tiếp)
 • Bài 8: Định hướng về marketing
 • Bài 9: Quản lý mối quan hệ mới của khách hàng
 • Bài 10: Phân tích vai trò của người làm marketing
 • CHUYÊN ĐỀ 5: QUẢN TRỊ MARKETING – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng
 • Bài 1: Khái niệm cơ bản
 • Bài 2: Nhiệm vụ của Marketing
 • Bài 3: Quan điểm quản trị Marketing hiện đại (Phần 1)
 • Bài 4: Quan điểm quản trị Marketing hiện đại (Phần 2)
 • Bài 5: Xác định mục tiêu Marketing (Phần 1)
 • Bài 6: Xác định mục tiêu Marketing (Phần 2)
 • Bài 7: Marketing hỗn hợp
 • Bài 8: Marketing Mix
 • CHUYÊN ĐỀ 6: CHIẾN LƯỢC MARKETING – Chuyên gia Lê Đại Ngọc
 • Bài 1: Marketing là gì?
 • Bài 2: Truyền thông và quảng bá trong Marketing (Phần 1)
 • Bài 3: Truyền thông và quảng bá trong Marketing (Phần 2)
 • Bài 4: Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
 • Bài 5: Sử dụng ngoại lực hỗ trợ
 • Bài 6: Định vị
 • Bài 7: Nhận diện các giải pháp định vị
 • Bài 8: Hoạch định chiến lược giá
 • Bài 9: Nhận diện 12 chiến lược giá (Phần 1)
 • Bài 10: Nhận diện 12 chiến lược giá (Phần 2)
 • Bài 11: Sản phẩm và dịch vụ
 • Bài 12: Quan hệ công chúng
 • Bài 13: Chất lượng sản phẩm và dịch vụ
 • Bài 14: Tiếp thị thời suy thoái
 • Bài 15: Quản trị nguồn nhân lực
 • Bài 16: Khuyến mãi
 • Bài 17: Dịch vụ
 • Bài 18: Chiến lược xây dựng hình ảnh, thương hiệu và nhãn hiệu
 • Bài 19: Công nghệ
 • Bài 20: Niềm đam mê và chiến lược. Xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp
 • CHUYÊN ĐỀ 7: CHÍNH SÁCH MARKETING, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHÃN HIỆU, THƯƠNG HIỆU – Chuyên gia Lê Đại Ngọc
 • Bài 1: Xây dựng và quản lý ngoại lực. Quản lý định vị (Phần 1)
 • Bài 2: Xây dựng và quản lý ngoại lực. Quản lý định vị (Phần 2)
 • Bài 3: Xây dựng và quản lý mối quan hệ công chúng
 • Bài 4: Xây dựng và quản lý công nghệ (Phần 1)
 • Bài 5: Xây dựng và quản lý công nghệ (Phần 2)
 • Bài 6: Xây dựng chiến lược thương hiệu (Phần 1)
 • Bài 7: Xây dựng chiến lược thương hiệu (Phần 2)
 • CHUYÊN ĐỀ 8: NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng
 • Giới thiệu tổng quan về chương trình
 • Bài 1: Khái niệm các công cụ cần thiết marketing
 • Bài 2: Phỏng vấn sâu về phân tích thị trường
 • Bài 3: Các môn học liên quan đến phân tích thị trường
 • Bài 4: Các yếu tố định tính
 • Bài 5: Khảo sát các nhu cầu
 • Bài 6: Phương pháp giải cứu định lượng
 • Bài 7: Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Bài 8: Phân tích đối thủ cạnh tranh (tiếp)
 • Bài 9: Phân tích SWOT
 • Bài 10: Các nghiên cứu của nghiên cứu thị trường
 • CHUYÊN ĐỀ 9: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI – Chuyên gia Lê Đại Ngọc
 • Bài 1: Vai trò & ý nghĩa của Trade Marketing
 • Bài 2: Chiến lược Trade Marketing. Xây dựng kế hoạch Trade Marketing
 • Bài 3: Phương pháp quản lý khuyến mại
 • Bài 4: Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thương mại
 • CHUYÊN ĐỀ 10: QUẢNG CÁO & PR – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng
 • Bài 1: Tổng quan khóa học
 • Bài 2: Những ngộ nhận về quảng cáo trong doanh nghiệp
 • Bài 3: Vai trò của Quảng cáo và PR
 • Bài 4: Sử dụng tín hiệu để truyền tải thông điệp quảng cáo
 • Bài 5: Giá trị, công dụng của âm thanh trong quảng cáo
 • Bài 6: Sử dụng mùi vị như một công cụ để quảng cáo và định vị
 • Bài 7: Sử dụng yếu tố gây kinh ngạc cho khán giả trong quảng cáo
 • Bài 8: Làm PR như thế nào?
 • Bài 9: Sự kiện
 • Bài 10: Tin tức
 • Bài 11: Yếu tố cộng đồng trong quảng cáo và PR
 • Bài 12: Yếu tố bản sắc trong quảng cáo và PR
 • CHUYÊN ĐỀ 11: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI – Chuyên gia Nguyễn Ngoan
 • Bài giới thiệu
 • Bài 1: Kênh phân phối là gì
 • Bài 2: Phương pháp bán hàng khác nhau giữa 2 kênh
 • Bài 3: Con đường hàng hoá đến thị trường
 • Bài 4: Các yếu tố chiến lược chính
 • Bài 5: Công việc quản trị địa bàn
 • Bài 6: Phân biệt sự khác nhau giữa nhà phân phối và đại lý
 • Bài 7: Tiêu chuẩn mở nhà phân phối. Quy trình chỉ định nhà phân phối
 • Bài 8: Công cụ quản lý nhà phân phối
 • Bài 9: Thấu hiểu & Hợp tác nhà phân phối
 • Bài 10: Giải pháp giúp NPP tăng lợi nhuận
 • Bài 11: Chiến lược khả thi
 • Bài 12: Thấu hiểu hiện trạng địa bàn
 • Bài 13: Từ chiến lược đến hành động hiệu quả
 • CHUYÊN ĐỀ 12: TƯ DUY MARKETING KHÁC BIỆT TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 4.0 – Chuyên gia Nguyễn Ngoan
 • Bài 1: Tổng quát về sự thay đổi từ cuộc cách mạng công nghiệp 1.0 đến 4.0
 • Bài 2: Sự khác nhau giữa các thời kỳ Marketing 1.0 đến 3.0
 • Bài 3: Marketing 3.0 – hệ thống quản trị tri thức
 • Bài 4: Chuyển từ phân khúc và tập kích đến cộng đồng khách hàng vững chắc
 • Bài 5: Chuyển từ định vị khác biệt đến làm rõ tính cách và quy tắc thương hiệu
 • Bài 6: Chuyển từ bán theo 4P đến thương mại hóa 4C
 • Bài 7: Chuyển từ quy trình dịch vụ khách hàng đến công tác chăm sóc khách hàng
 • Bài 8: Sự thay đổi về quy trình người tiêu dùng
 • Bài 9: Ai là khách hàng tối ưu
 • Bài 10: Lời đề nghị có giá trị hấp dẫn
 • Bài 11: Làm thế nào để khác biệt với đối thủ
 • Bài 12: Làm sao để tạo doanh số bán hàng
 • Bài 13: Nâng cấp nhu cầu tiện lợi
 • Bài 14: Theo đuổi nhận thức về sức khỏe
 • Bài 15: Phụ nữ được giải phóng
 • Bài 16: Đô thị hóa nông thôn
 • Bài 17: Khen thưởng & Phê bình
 • Chuyên đề 13: ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng
 • Bài 1: Giới thiệu tổng quan về chương trình
 • Bài 2: Brand – Thương hiệu
 • Bài 3: Sản phẩm
 • Bài 4: Giá cả – Pricing
 • Bài 5: Phân phối và xúc tiến kinh doanh
 • Bài 6: PR => PENCILS
 • Bài 7: Con người
 • Bài 8: Bằng chứng – Vật chứng – Quy trình -Chính trị
 • Bài 9: Lập kế hoạch xây dựng thương hiệu
 • Bài 10: Tổng kết
 • Chuyên đề 14: QUẢN LÝ CON NGƯỜI VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ – Chuyên gia Trương Thị Mai
 • Bài 1: Tầm quan trọng của quản lý con người trong doanh nghiệp
 • Bài 2: Tạo sự gắn kết các nhân viên
 • Bài 3: Quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực
 • Bài 4: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên làm việc
 • Bài 5: Các nguyên tắc quản lý cấp dưới (Phần 1)
 • Bài 6: Các nguyên tắc quản lý cấp dưới (Phần 2)
 • Bài 7: Quản lý bản thân
 • Bài 8: Quản lý cảm xúc
 • Bài 9: Động viên – khen thưởng hợp lý
 • Bài 10: Kỹ năng giải quyết xung đột
 • CHUYÊN ĐỀ 15: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH – Chuyên gia Tạ Thị Phước Thạnh
 • Bài mở đầu: Giới thiệu tổng quan về chương trình
 • Bài 1: Vấn đề là gì?
 • Bài 2: Phân loại vấn đề
 • Bài 3: Các nguyên nhân vì sao vấn đề không được giải quyết
 • Bài 4: Quy trình giải quyết vấn đề
 • Bài 5: Các định vấn đề (P1)
 • Bài 5: Xác định vấn đề (P2)
 • Bài 6: Xác định nguyên nhân của vấn đề
 • Bài 7: Xác định nguyên nhân của vấn đề – Phương pháp 5 tại sao (5 Whys)
 • Bài 8: Xác định nguyên nhân của vấn đề – Công cụ biểu đồ xương cá
 • Bài 9: Quy trình giải quyết vấn đề
 • Bài 10: Ra quyết định
 • Bài 11: Thực thi giải pháp
 • CHUYÊN ĐỀ 16: KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN – Chuyên gia Lê Như Hiếu
 • Bài 1: Khái niệm và nguyên tắc tạo động lực
 • Bài 2: Điều gì động viên nhân viên
 • Bài 3: Tháp nhu cầu Maslow
 • Bài 4: Học thuyết 2 nhân tố Frederick Herzberg
 • Bài 5: Làm sao để tạo nên sư gắn kết giữa nhân viên và tổ chức?
 • Bài 6: Nguyên tắc đối nhân xử thế – Đắc Nhân Tâm (P1)
 • Bài 7: Nguyên tắc đối nhân xử thế – Đắc Nhân Tâm (P2)
 • Bài 8: Cách thức phát triển năng lực cho nhân viên
 • Bài 9: 5 cấp lãnh đạo của John Maxwell
 • Bài 10: Mô hình cân bằng
 • CHUYÊN ĐỀ 17: How To Manage A Meeting – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng
 • Lesson 1: How To Manage A Meeting
 • Lesson 2: Why a meeting?
 • Lesson 3: Kill the meeting
 • Lesson 4: How?
 • Lesson 5: How? (Continued)
 • Lesson 6: How? (Continued)
 • Lesson 7: How? (Continued)
 • Lesson 8: Closing the meeting
 • CHUYÊN ĐỀ 18: CÁCH MẠNG 4.0 VÀ HƯỚNG ĐI NÀO CHO DOANH NGHIỆP (HỘI THẢO)
 • Chủ điểm: Tổng quan về cách mạng công nghệ 4.0
 • Chủ điểm: Công nghiệp 4.0 và tác động đến doanh nghiệp
 • Chủ điểm: Doanh nghiệp và ứng phó
 • CHUYÊN ĐỀ 19: CPTPP VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (HỘI THẢO)
 • Chủ điểm: CPTPP và tác động đến Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
 • Chủ điểm: Kinh tế Việt Nam 2018 và tầm nhìn 2020
 • Chủ điểm: Cách tiếp cận của doanh nghiệp với hội nhập kinh tế
 • CHUYÊN ĐỀ 20: DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ SỐ VÀ HIỆP ĐỊNH EVFTA KÝ KẾT (HỘI THẢO)
 • Chủ điểm: Phát triển nền kinh tế số (DE): Cơ hội và thách thức cho VN – Chuyên gia Trần Đình Thiên
 • Chủ điểm: Kinh tế số – sự lựa chọn mô hình kinh doanh của Doanh nghiệp – Ông Đào Ngọc Thanh
 • Chủ điểm: Chuyển đổi số hay là chết – Shark Nguyễn Hòa Bình
 • Chủ điểm: Toàn cảnh hiệp định MDTD Việt Nam – EU (EVFTA) – Ông Trương Đình Tuyển
 • Chủ điểm: Doanh nghiệp VN trong chuỗi cung ứng hàng hoá và dịch vụ Toàn cầu – Ông Đỗ Cao Bảo
 • Tổng kết và định hướng hành động cho Doanh nghiệp – CG Nguyễn Tất Thịnh
4.7/5 - (60 bình chọn)
Liên hệ đăng ký
Tư Vấn 24/7: Ms. Thu Trang
0963.917.616 - 0904.850.650
Zalo: 0904.850.650
thutrangpti.dk@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[contact-form-7 id="1130" title="Chưa có tiêu đề"]
Call: 0904.850.650